Popis

Byly vyřešeny obtíže s přístupovou cestu a licencí. Velmi dobré napojení na silnice první třídy a železniční vlečku. V okruhu 50 km v plánu značné množství dopravních staveb.